PLANN ingenieurs voert binnen het werkveld Natuur en water projecten uit die te maken hebben met de landschappelijke inpassing van ontwikkelingsprojecten en de inpassing van specifieke onderdelen daarvan. We willen graag zuinig zijn op de historische en bestaande waarden van het landschap. En tegelijkertijd zien we de kansrijke ontwikkelmogelijkheden ervan. PLANN ingenieurs herkent en erkent de wens om te veranderen én te behouden. 

We hebben verstand van KRW oevers, ecologische verbindingszones, kade- en oeverwerken, waterbergingsgebieden en de ontwikkeling van natuur, stadsranden en platteland.

De producten die we daarbij bieden, zijn: haalbaarheidsstudies, onderzoeksrapporten, waterberging en -bufferingplannen, toetsen van flora- en faunawet, toetsen aan natuurbeschermingswet, ecologische verbindingszones, faunapassages, vergunning- en subsidieaanvragen, inrichtingsplannen en RAW-bestekken.