Update “Herstel agrarisch cultuurlandschap Fryslân”

,

Landschapsbeheer Friesland is samen met 7 Friese agrarische collectieven gestart met het uitvoeren van verschillende maatregelen om het agrarische cultuurlandschap te behouden en waar mogelijk te versterken. In 2021 zijn ze een samenwerkingsverband aangegaan om de gestelde doelstellingen gezamenlijk te kunnen bereiken. Het project genaamd “Herstel Agrarisch Cultuurlandschap-Fryslân” is goedgekeurd in juni 2022. Landschapsbeheer Friesland is penvoerder van dit project.

In de voorbereidingsfase van het project, het opstellen van het projectplan, zijn de maatregelen globaal bepaald en is er financiering verkregen. Het project loopt van juni 2022 tot en met 31 december 2024. PLANN ingenieurs en MUG hebben samengewerkt aan de bestekvoorbereiding, het opstellen van het inkoopplan en het uitwerken van de aanbesteding.

In oktober gaat maatregel 3 van start. Dit omvat het herstel en aanleg van bestaande en verdwenen (elzen) singels, houtwallen, heggen, hagen, bosjes, dobben, pingoruïnes, drinkpoelen en solitaire bomen. Op verschillende locaties binnen de provincie Fryslân worden landschapselementen opgeknapt en opnieuw aangelegd.

PLANN ingenieurs zal Landschapsbeheer Friesland ook ondersteunen bij de directievoering van het project. Meer informatie over dit mooie project lees je hier.

Bron: NFW/ Binne-Louw Katsma