Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân 2021-2024

,

Op weg naar een gevarieerd en levendig platteland

Oude agrarische cultuurlandschappen vertellen niet alleen de geschiedenis van een gebied. Ze zijn ook belangrijk voor biodiversiteit en natuurvriendelijke oplossingen op en rond het boerenerf. Daarom gaat Landschapsbeheer Friesland met 7 Friese agrarische collectieven samen met de boeren werken aan het herstel van dit kenmerkende landschap.

Het Friese cultuurlandschap is al eeuwen oud en kent een rijke geschiedenis. Door de eeuwen heen is logischerwijs dit aanblik meerdere malen veranderd. Om de identiteit van ons cultuurlandschap te behouden moeten we er nu voor zorgen dat bepaalde elementen niet volledig te laten verdwijnen.

In aanvulling op het project “Herstel en versterken landschap droge dooradering” (HVLDD) is Jan Baron van PLANN ingenieurs is gevraagd om Landschapsbeheer Friesland te ondersteunen bij het project “Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân 2021-2024”, ook wel bekend onder de term HAC-F 2021-2024. Hij doet dit samen met René Wijma van MUG uit Leek die ook bij project HVLDD betrokken was.