Nieuwe scholenlocatie voor speciaal onderwijs in Drachten

, ,

Naar verwachting wordt in de loop van 2023 gestart met de bouw van een nieuwe scholenlocatie in de wijk Vrijburgh te Drachten. Het wordt een scholencomplex voor het cluster Speciaal (Basis) Onderwijs (S(B)O) waarbij scholen voor speciaal onderwijs die aan nieuwbouw toe zijn onder één dak komen. De school gaat ruimte bieden aan leerlingen van vier scholen en krijgt een eigen therapiebad, een eigen sporthal en een ruim parkeerterrein. Voor dit parkeerterrein heeft PLANN ingenieurs het bouwrijp bestek met tekeningen en een rioolplan opgesteld. Daarnaast is er vanuit een schetsontwerp het UO uitgewerkt. Het bouwrijp maken is eind oktober aanbesteed en de uitvoering daarvan is nu gestart.