Waterschapszorg WDODelta

,

Waterschapszorg WDODelta
(deelgebied Smilde, Dwingeloo en Westerbork)

Waterschap Drents Overijsselse Delta deelt de komende jaren haar sloten, kanalen en andere watergangen opnieuw in. Dit project beslaat 25 deelgebieden. In opdracht van WDODelta hebben wij de projectvoorbereiding verzorgd. Zo hebben wij voor het hele projectgebied een moederbestek opgesteld en hebben we aansluitend voor drie deelgebieden een RAW-bestek geschreven.

Voorafgaand aan de uitwerking van het bestek zijn er diverse (bodemkundige) onderzoeken uitgevoerd en is er een Aerius berekening opgesteld t.b.v. het bepalen van de stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000 gebieden.

De eerste drie deelgebieden zijn door WDODelta meervoudig onderhands aanbesteed. Hiervoor hebben wij o.a. de aanbestedingsdocumenten en de directieramingen opgesteld. Deze drie deelgebieden zijn inmiddels in uitvoering en/of in de afrondende fase.