Artikelen door S.J. Akkerman

Over Aldo

In 2018 heeft Aldo de studie Civiele Techniek in de richting Waterbouw afgerond aan de Hanzehogeschool te Groningen. Na zijn studie is hij aan het werk gegaan bij een aannemer in de waterbouw, waar hij 3,5 jaar werkzaam is geweest als projectvoorbereider binnen verschillende contractvormen (UAV/UAV-gc), daarnaast is hij actief geweest als calamiteitencoördinator. Tijdens zijn […]

, ,

Renovatie en uitbreiding Skatebaan

PLANN ingenieurs is onlangs door de gemeente Ommen en gemeente Hardenberg gevraagd om technische ondersteuning te leveren bij de renovatie en uitbreiding van de bestaande skatebanen in hun gemeente. Dit wordt in overleg en in samenwerking met de gebruikers, omwonenden en andere belanghebbenden aangepakt. Onze collega Jan Baron heeft in nauwe samenwerking met Damiaan Winkelman […]

PLANN ingenieurs richt MORV adviseurs op

Grondig bodemonderzoek en helder advies, met aandacht voor de vraag achter de vraag. Dat is de belofte van ‘MORV onderzoek ruimte & milieu’, het nieuwe milieukundig adviesbureau in Leeuwarden en Meppel dat op 1 maart is gestart.   MORV is opgericht door PLANN ingenieurs. “Als groeiend bureau zien we in toenemende mate de vraag verbreden. […]

,

Gebiedsinrichting Verlengde Middenraai – Nieuw Balinge

In mei 2021 is PLANN ingenieurs door Prolander gevraagd om een UAV-GC contract op te stellen voor het project gebiedsinrichting Verlengde Middenraai. Het contract is opgesteld aan de hand van het inrichtingsplan. Dit project omvat het inrichten van twee deelgebieden: de Verlengde Middenraai en de ecologische verbindingszone. De Verlengde Middenraai Het deelgebied ‘de Verlengde Middenraai’ […]

, ,

Binnemiede- en Weeshuispolder: een nieuwe kering tussen natuur en landbouw!

Op meerdere locaties in Friesland ondersteunt PLANN ingenieurs Wetterskip Fryslân met het uitwerken van oplossingsvarianten t.a.v. de bescherming tegen hoog water (rekening houdend met de belangen van natuur en landbouw). Wij doen dit door middel van schetsontwerpen, ramingen, DGWW-studies, tot en met de besteks- en realisatiefase. Wat betreft het project Binnemiede- en Weeshuispolder heeft dit […]

,

Herinrichting onderdoorgang Om den Noort Wolvega

In opdracht van de gemeente Weststellingwerf heeft PLANN ingenieurs de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd t.a.v. de herinrichting van onderdoorgang Om den Noort in Wolvega. Tijdens de uitvoeringsfase heeft PLANN ingenieurs de directievoering en het toezicht op het werk verzorgd. De voorbereidende werkzaamheden bestonden uit: Opstellen ontwerp Bewonerspresentatie Uitvoeringsvoorbereiding Aanbesteding

,

Herinrichting Rumerslanden

In opdracht van de gemeente Almelo heeft PLANN ingenieurs de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd t.a.v. de herinrichting van de wijk Rumerslanden. De werkzaamheden bestonden uit: Groenontwerp Bemestingsonderzoek RAW-bestek  

,

Vervangen bomen Skoatterwâld

In opdracht van de gemeente Heerenveen heeft PLANN ingenieurs de voorbereiding voor het vervangen van bomen in de wijk Skoatterwâld uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit: Inventarisatie Bodem- en bemestingsonderzoek Opstellen RAW-bestek

,

Inrichting Sportpark de Wiltsangh

Voor de gemeente Nunspeet heeft PLANN ingenieurs de voorbereidingen voor het project Inrichting sportpark de Wiltsangh in Nunspeet uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit: Inventariseren projectgebied Uitwerken SO en DO (zowel sporttechnisch als civieltechnisch) Opstellen budgetramingen (SO en DO) Overleg stakeholders (sportverenigingen en bewoners) Uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek waarna over de herbruikbaarheid en toepasbaarheid van […]

,

Herinrichting Parkeerterrein Hoge Holt in Gramsbergen

Voor de gemeente Hardenberg heeft PLANN ingenieurs de voorbereidingen voor de herinrichting van parkeerterrein Hoge Holt in Gramsbergen uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit: Inventariseren projectgebied Overleg stakeholders (bedrijventerrein, sportverenigingen en bewoners) Uitwerken SO, DO en UO Uitvoeren van en adviseren in diverse onderzoeken (quickscan flora en fauna, (water)bodemonderzoek, asbest in puin onderzoek en verhardingsonderzoek) Opstellen […]

,

Herinrichten J. van Ruisdaellaan (Speeldreef) in Meppel

In opdracht van de gemeente Meppel heeft PLANN ingenieurs de voorbereiding van de herinrichting van de Jacob van Ruisdaellaan (Speeldreef) in Meppel uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit: Inventariseren van het projectgebied Uitvoeren van diverse onderzoeken (k-waarde onderzoek, verkennend bodemonderzoek, bemalingsonderzoek en verhardingsonderzoek) Voorzitten van het nutsoverleg Opstellen van een rioleringsplan (IT-riool) Uitwerken DO en UO […]

Over Lars

Lars is bij PLANN ingenieurs werkzaam als projectmedewerker. In juni 2022 is Lars afgestudeerd bij PLANN Ingenieurs voor zijn studie Civiele Techniek op het Windesheim in Zwolle. In het derde jaar van zijn studie heeft hij ook stage gelopen bij PLANN ingenieurs, waarbij hij veel kennis en ervaring heeft opgedaan binnen het werkveld Natuur & […]

Over Vincent

Vincent is na het afronden van zijn MBO hoveniersopleiding verder gaan studeren aan Van Hall Larenstein; Tuin en landschapsinrichting. Na het afronden van de studie heeft Vincent zijn uitdaging gevonden in het starten en opbouwen van een hoveniersbedrijf in de Noordoostpolder voor de aanleg en onderhoud van tuinen en bedrijventerreinen. Na 11 jaar met veel […]