Artikelen door S.J. Akkerman

,

Herinrichting onderdoorgang Om den Noort Wolvega

In opdracht van de gemeente Weststellingwerf heeft PLANN ingenieurs de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd t.a.v. de herinrichting van onderdoorgang Om den Noort in Wolvega. Tijdens de uitvoeringsfase heeft PLANN ingenieurs de directievoering en het toezicht op het werk verzorgd. De voorbereidende werkzaamheden bestonden uit: Opstellen ontwerp Bewonerspresentatie Uitvoeringsvoorbereiding Aanbesteding

,

Herinrichting Rumerslanden

In opdracht van de gemeente Almelo heeft PLANN ingenieurs de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd t.a.v. de herinrichting van de wijk Rumerslanden. De werkzaamheden bestonden uit: Groenontwerp Bemestingsonderzoek RAW-bestek  

,

Vervangen bomen Skoatterwâld

In opdracht van de gemeente Heerenveen heeft PLANN ingenieurs de voorbereiding voor het vervangen van bomen in de wijk Skoatterwâld uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit: Inventarisatie Bodem- en bemestingsonderzoek Opstellen RAW-bestek

,

Inrichting Sportpark de Wiltsangh

Voor de gemeente Nunspeet heeft PLANN ingenieurs de voorbereidingen voor het project Inrichting sportpark de Wiltsangh in Nunspeet uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit: Inventariseren projectgebied Uitwerken SO en DO (zowel sporttechnisch als civieltechnisch) Opstellen budgetramingen (SO en DO) Overleg stakeholders (sportverenigingen en bewoners) Uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek waarna over de herbruikbaarheid en toepasbaarheid van […]

,

Herinrichting Parkeerterrein Hoge Holt in Gramsbergen

Voor de gemeente Hardenberg heeft PLANN ingenieurs de voorbereidingen voor de herinrichting van parkeerterrein Hoge Holt in Gramsbergen uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit: Inventariseren projectgebied Overleg stakeholders (bedrijventerrein, sportverenigingen en bewoners) Uitwerken SO, DO en UO Uitvoeren van en adviseren in diverse onderzoeken (quickscan flora en fauna, (water)bodemonderzoek, asbest in puin onderzoek en verhardingsonderzoek) Opstellen […]

,

Herinrichten J. van Ruisdaellaan (Speeldreef) in Meppel

In opdracht van de gemeente Meppel heeft PLANN ingenieurs de voorbereiding van de herinrichting van de Jacob van Ruisdaellaan (Speeldreef) in Meppel uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit: Inventariseren van het projectgebied Uitvoeren van diverse onderzoeken (k-waarde onderzoek, verkennend bodemonderzoek, bemalingsonderzoek en verhardingsonderzoek) Voorzitten van het nutsoverleg Opstellen van een rioleringsplan (IT-riool) Uitwerken DO en UO […]

Praktische klimaatadaptatie van PLANN ingenieurs

Ons klimaat verandert. Denk aan hittestress, extreme droogte of juist een overvloed aan neerslag. Wij helpen om de openbare ruimte aan te passen aan deze klimaatverandering. We helpen om de kwetsbaarheden in kaart te brengen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een stresstest en/of het opstellen van een kansenkaart. Wellicht heeft u als beheerder van de […]

Over Lars

Als vierdejaars Civiele Techniek-student op het Windesheim in Zwolle heeft Lars in het derde jaar stage gelopen bij PLANN ingenieurs. Hier heeft hij met name veel kennis en ervaring opgedaan binnen het werkveld Natuur & Water. Hierna heeft hij een halfjaar stage gelopen bij een opdrachtgever, om zo zijn kennis te verbreden. Met deze extra […]

Over Vincent

Vincent is na het afronden van zijn MBO hoveniersopleiding verder gaan studeren aan Van Hall Larenstein; Tuin en landschapsinrichting. Na het afronden van de studie heeft Vincent zijn uitdaging gevonden in het starten en opbouwen van een hoveniersbedrijf in de Noordoostpolder voor de aanleg en onderhoud van tuinen en bedrijventerreinen. Na 11 jaar met veel […]

, ,

CO2 prestatieladder – trede 5

PLANN ingenieurs is actief bezig met CO2-reductie. Wij zijn dan ook gecertificeerd op het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder (trede 5). De CO2-Prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en […]

, ,

Speelplekken Hogenhof – Raalte

De aanbouw van wijk Salland II in Raalte zit in de laatste fase. De komende maanden worden de laatste speelplekken en plantsoenen gerealiseerd. In opdracht van de gemeente Raalte voert PLANN ingenieurs de voorbereidende werkzaamheden uit t.a.v. het beplantingsplan en de buurt- en natuurspeelplek aan de Hogenhof. Denk hierbij aan het maken van een inrichtingsplan […]

, ,

Bouwrijp maken De Klamp fase 2 Leeuwarden

Voor de gemeente Leeuwarden heeft PLANN ingenieurs de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van fase 2 van buurtschap De Klamp uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit: Inventariseren van het plangebied Uitvoeren en coördineren van een flora en fauna onderzoek Beoordelen en controleren van de aangeleverde basisgegevens (o.a. DO tekeningen, milieu hygiënisch onderzoek, asbest in puin onderzoek, […]