Herinrichten J. van Ruisdaellaan (Speeldreef) in Meppel

,

In opdracht van de gemeente Meppel heeft PLANN ingenieurs de voorbereiding van de herinrichting van de Jacob van Ruisdaellaan (Speeldreef) in Meppel uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit:

  • Inventariseren van het projectgebied
  • Uitvoeren van diverse onderzoeken (k-waarde onderzoek, verkennend bodemonderzoek, bemalingsonderzoek en verhardingsonderzoek)
  • Voorzitten van het nutsoverleg
  • Opstellen van een rioleringsplan (IT-riool)
  • Uitwerken DO en UO
  • Opstellen RAW bestek incl. bijlagen
  • Opstellen inschrijvingsleidraad
  • Opstellen van een ontwerp-, besteks- en directieraming
  • Ondersteuning van de meervoudig onderhandse aanbesteding