Herinrichting Parkeerterrein Hoge Holt in Gramsbergen

,

Voor de gemeente Hardenberg heeft PLANN ingenieurs de voorbereidingen voor de herinrichting van parkeerterrein Hoge Holt in Gramsbergen uitgevoerd.
De werkzaamheden bestonden uit:

 • Inventariseren projectgebied
 • Overleg stakeholders (bedrijventerrein, sportverenigingen en bewoners)
 • Uitwerken SO, DO en UO
 • Uitvoeren van en adviseren in diverse onderzoeken (quickscan flora en fauna, (water)bodemonderzoek, asbest in puin onderzoek en verhardingsonderzoek)
 • Opstellen rioleringsplan
 • Opstellen groenplan
 • Opstellen van een (vleermuisvriendelijk) verlichtingsplan
 • Dimensioneren voetgangersbrug
 • Opstellen RAW bestek inclusief bijlagen
 • Opstellen inschrijvingsleidraad volgens gemeentelijke standaard
 • Opstellen budget- en directieraming
 • Onderzoeken van, adviseren in en doorvoeren van hergebruik van bestaande inrichtingselementen en elementenverhardingen
 • Aanvraag omgevingsvergunning en watervergunning
 • Voorzitten van nutsoverleg
 • Verzorgen van een meervoudig onderhandse aanbesteding