Artikelen door S.J. Akkerman

,

Herinrichting Boslaan Staphorst

De Boslaan in Staphorst is een historische verbinding tussen de Gemeenteweg en het Notarisbos. De verbinding is tevens een recreatieve wandelroute. Gemeente Staphorst heeft PLANN ingenieurs gevraagd een ontwerp te maken voor een eenduidige (her)inrichting die recht doet aan het historische karakter van de Boslaan. Het ontwerp is tot stand gekomen met inbreng van vele […]

Missie en visie

PLANN ingenieurs is een kleine tot middelgrote onderneming wat vooral werkzaam is in Noord en Oost Nederland. PLANN ingenieurs heeft de ambitie om op geheel eigen wijze een toonaangevend ingenieursbureau te zijn in de advisering van projecten in de buitenruimte. De werkvelden die PLANN ingenieurs daarbij voert zijn Infra & Groen, Begraafplaatsen, Natuur & Water […]

PLANN ingenieurs!

KYBYS.ING wordt PLANN ingenieurs en blijft doen wat ze deed Van de start in Meppel als Adviesburo De Meent in 2003, via de naamsverandering naar KYBYS in 2013, naar een verzelfstandiging en de bescheiden naamtoevoeging KYBYS.ING in 2017, komen we nu dichter en dichter bij 2019… Het jaar dat KYBYS.ING verder gaat onder de naam […]

PLANN ingenieurs: sponsor van Sport Drenthe

Als sponsor van de ‘SportDrenthe jubileumclub van 50’ was PLANN ingenieurs aanwezig op het Jubileumfestival SportDrenthe in de Expo Assen. 50 jaar SportDrenthe werd gevierd met muziek, sportieve activiteiten en diverse inspiratiesessies over onder meer bewegen in de openbare ruimte, de gezonde sportkantine en de vereniging van de toekomst. Zo draagt PLANN ingenieurs haar steentje […]

,

Herinrichting Lutsborgsweg e.o. Haren

Voor de Lutsborgsweg en omgeving staat een grote rioolvervanging gepland, reden voor gemeente Haren om deze straten opnieuw in te richten. PLANN ingenieurs heeft zich op basis van een EMVI-aanbesteding gekwalificeerd voor deze uitdagende opdracht. Onze succesvolle burgerparticipatie heeft geleid tot een breed gedragen ontwerp. Samen met een bewonersgroep is een ontwerp opgesteld wat is […]

Toekomstbestendig Sportpark Marslanden

KYBYS.ING en ICSadviseurs hebben een start gemaakt om samen met diverse verenigingen en instanties van sportpark Marslanden te Zwolle te komen tot een visie voor het meest toekomstbestendige sportpark van Nederland. Door middel van drie werksessies hebben we input verzameld om een visie, kaders en ambities op te stellen voor sportpark Marslanden. Over enkele weken […]

Vervangen autobrug over de Dongjumervaart

De autobrug over de Dongjumervaart wordt het komende half jaar vervangen. Dit is de brug in de Riedsterweg naar de Dongjumerweg. KYBYS.ING is namens gemeente Waadhoeke betrokken bij het vervangen een autobrug over de Dongjumervaart. Een mooi uitvoeringsproject uit het inrichtingsplan GoFraHa.  

Wij zijn verhuisd!

Op 1 september 2018 zijn wij verhuisd! Nog steeds gevestigd in Meppel echter nu op een A-locatie. Langs de A32 hebben we een plek gevonden die zichtbaar is voor iedereen! Dit komt fantastisch overeen met de stappen die we zetten in de markt. Ook hier zijn we meer en meer zichtbaar voor onze opdrachtgevers en […]

Over André

André is een gezellige, praktische jongen die graag zijn handen uit de mouwen steekt. Hij is als projectmedewerker aan het werk bij PLANN ingenieurs en houd zich voornamelijk bezig met het uitvoeren van inventarisaties, opstellen van tekeningen en kostenramingen. Na het behalen van zijn HBO-diploma bos- en natuurbeheer aan van Hall Larenstein is André aan […]

Welkom André

Vanaf 3 september is André Fleer begonnen bij KYBYS.ING. André gaat aan de slag als projectmedewerker en gaat in diverse projecten op het gebied van Natuur & Water, Infra & Groen en Sport zijn steentje bijdragen. Welkom en veel plezier bij ons bedrijf André!

Welkom Gwen

Op 3 september is Gwen gestart met zijn stage bij KYBYS.ING. De stage maakt onderdeel uit van zijn studie Civiele techniek aan Windesheim te Zwolle. Gwen blijft een half jaar bij ons om zo ervaring op te doen in de civiele techniek en alles wat daarbij komt kijken. Welkom bij KYBYS.ING Gwen en heel veel […]

Informatiemidddag hybrideveld Vierhouten

KYBYS.ING organiseert in samenwerking met Domo Sports Grass een informatiemiddag omtrent de aanleg en het onderhoud van hybridevelden. Deze vindt plaats op 12 juli om 14:00 uur op het sportpark van vv Vierhouten. In de afgelopen periode heeft KYBYS.ING en Domo Sports Grass het genoegen gehad om voor de gemeente Nunspeet een hybrideveld te realiseren. […]

KRW-oevers Tsjonger

Wetterskip Fryslân heeft KYBYS.ING opdracht gegeven om de voorbereiding te verzorgen voor het project KRW-oevers Tsjonger. Binnen dit project wordt over een lengte van 10 kilometer de bestaande kade langs de rivier de Tsjonger circa 5 meter landinwaarts verlegd. Ter plaatse van de bestaande kade, langs de oever, wordt een KRW-oever gerealiseerd. KYBYS.ING verzorgt de […]

Oever- en kadeproject Leeuwarden-Oost

KYBYS.ING start in de zomer van 2018 met de voorbereiding van het eerste deel van Oever- en kadeproject Leeuwarden-Oost voor Wetterskip Fryslân. De combinatie KYBYS.ING / Wiertsema & Partners kwam na een EMVI aanbestedingsprocedure (100% kwaliteit) in aanmerking voor de opdracht. Van medio 2018 tot en met eind 2020 werken we aan de voorbereiding en […]

,

Baggerwerkzaamheden Oude Vaart en Linthorst Homankanaal

KYBYS.ING heeft voor waterschap WDODelta de projectvoorbereiding voor de baggerwerkzaamheden in de Oude Vaart en het Linthorst Homankanaal verzorgd. Beide ‘watergangen’ betreffen brede waterlichamen die van groot belang zijn voor de water aan- en afvoer binnen het beheergebied van WDODelta. Tijdens de voorbereiding heeft KYBYS.ING de landmeetkundige werkzaamheden uitgevoerd en de coördinatie verzorgd van het […]