Sportvelden gemeente Kampen

,

In opdracht van de gemeente Kampen is PLANN ingenieurs begin 2019 gestart met de besteksvoorbereiding van de renovatie van de korfbalvelden bij KV DOS in Kampen en de aanleg van een kunstgras hoofdveld en een kunst- en natuurgras jeugdveld bij IJVV in IJsselmuiden. In mei 2019 is het werk aanbesteed en enkele weken later in uitvoering gegaan. Tijdens de realisatie heeft PLANN ingenieurs de uitvoeringsbegeleiding verzorgd.

IJVV IJsselmuiden
Bij IJVV in IJsselmuiden is het bestaande hoofdveld en trainingsveld van natuurgras vervangen door TPE ingevulde kunstgrasvelden. Door de slappe ondergrond in het gebied (het heet niet voor niets ‘Sportpark Den Uithoek’) moest het hoofdveld 10 weken, en de andere twee velden een half jaar, worden voorbelast. Na aanbesteding is op het hoofdveld het voorbereidende grondwerk uitgevoerd en de voorbelasting aangebracht. Na het monitoren van de zettingen kon na 12 weken de voorbelasting worden afgegraven. Het vrijgekomen zand is hergebruikt als voorbelasting op de locatie van de aan te leggen jeugdvelden. Tijdens deze tweede voorbelastingsperiode (najaar 2019) is het hoofdveld aangelegd, waarbij de vereniging in goede afstemming met de aannemer veel zelfwerkzaamheid heeft uitgevoerd. In het voorjaar van 2020 is gestart met de aanleg van de jeugdvelden. Rondom het kunstgras jeugdveld heeft de vereniging de verharding aangelegd en verder aangekleed met reclameborden en een tribune.

Door de nieuwe ligging van de velden moest het openbare voetpad verlegd worden. Het voetpad voert de wandelaars nu, via een elzenbroekbos, speels over dit gedeelte van het sportpark.

KV DOS
Op het veld van KV DOS werd ook gevoetbald. Door dit nevengebruik is er destijds gekozen voor een rubber ingestrooide kunstgrasmat. Deze mat is in het voorjaar van 2019 vervangen voor een zand ingestrooide kunstgrasmat. Hierbij zijn de drie 60x30m velden vervangen voor vier 40x20m velden en drie jeugdvelden. KV DOS heeft ervoor gekozen om van veld 1 een ‘arena’ te maken door rondom reclameborden en dug-outs te plaatsen. Een geslaagde en vlotte renovatie, met een zeer tevreden gebruiker en beheerder!