Boomonderzoek in Wommels

,

In opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân voert PLANN ingenieurs in samenwerking met Snoek Puur Groen een boomonderzoek uit naar een aantal lindebomen in Wommels. De bomen bevinden zich in de straten Terp, Het Noard en de Van Sminialeane. Zowel de bewoners als de gemeente vinden het belangrijk dat ook in de toekomst het groene karakteristieke beeld behouden blijft. Het doel is dan ook om inzicht te krijgen in de kwaliteit en toekomstverwachting van de lindebomen. Op basis van het onderzoek kunnen strategische keuzes gemaakt worden. Bijvoorbeeld of er mogelijkheden zijn om de groeiomstandigheden van de bomen te verbeteren, of op welke manier bomen vervangen kunnen worden als de toekomstverwachting minimaal is.

Op dit moment beoordeelt PLANN ingenieurs in samenwerking met Snoek Puur Groen de boven- en ondergrondse kwaliteit van de bomen. Denk hierbij aan het beoordelen van de volgende kenmerken: conditie, eventuele ziekten en aantastingen, onderhoud, snoeiwijze, de wortelspreiding, ligging van de ondergrondse infra (kabels en leidingen), enz.

In het tweede deel van het onderzoek is inzicht gegeven in de mogelijkheden tot het in stand houden van de bomen en het verbeteren van de groeiomstandigheden of toekomstverwachting. Hiervoor zijn een aantal scenario’s opgesteld voor duurzaam behoud en/of duurzame boomvervanging en de  kosten en maatregelen die hiervoor nodig zijn.