Wetterskip Fryslân verhoogt de polderdijk langs de Ryptsjerksterfeart

,

Ook wordt de vaart verbreed door de aanleg van een natuurvriendelijke oever. PLANN ingenieurs heeft de bestekvoorbereiding verzorgd voor de realisatie van KRW oevers en het ophogen van de regionale kering langs de Ryptsjerksterfeart. Als onderdeel van de voorbereiding hebben er diverse verkennende en aanvullende onderzoeken plaatsgevonden. Denk hierbij aan NGE bureau onderzoek, Flora en Fauna onderzoek, Archeologisch onderzoek en (geotechnisch) grondonderzoek.

Aan de noordzijde van de Ryptsjerksterfeart wordt de aanwezige regionale kering landinwaarts verplaatst waarna er een vijf meter brede KRW oever wordt aangelegd. Aan de zuidzijde wordt de regionale kering opgehoogd en opnieuw onder profiel gebracht. Aanvullend wordt over een traject de aanwezige oeverbescherming vervangen door een stalen damwand constructie.

PLANN ingenieurs is als economisch meest voordelige inschrijver aangewezen de uitvoering te begeleiden. Naast de inzet van onze directievoerder en toezichthouder zullen we ook de ecologische begeleiding verzorgen.

Zie ook:
https://www.wetterskipfryslan.nl/news/wij-verhogen-de-polderdijk-ryptsjerksterfeart-en-investeren-in-ruimte-voor-schoon-water