Uitbreiding begraafplaats Scholenweg Rouveen

,
De algemene begraafplaats aan de scholenweg in Rouveen wordt uitgebreid. In het najaar van 2023 is gestart met de ophoging van de uitbreidingslocatie. Begin 2024 is begonnen met de inrichting van de eerste fase van de uitbreiding aan de oostkant…

Beplantingsrenovatie Begraafplaats

,
Beplantingsrenovatie Begraafplaats Op een begraafplaats in Overijssel ondersteunt PLANN ingenieurs met het uitwerken van een beplantingsrenovatieplan. Het gaat om een inbreiding van ‘een vlinderveld’ op een bestaande begraafplaats en…

Begraafplaats Selwerderhof in Groningen

Om ook in de toekomst voldoende begraafcapaciteit te houden op begraafplaats Selwerderhof worden stapsgewijs oude graven geruimd. PLANN ingenieurs heeft deze ruiming voorbereid. PLANN ingenieurs heeft een Programma Van Eisen (PVE) opgesteld…

Omvormingsplannen begraafplaatsen Loppersum

In het kader van het project “Begraafplaatsen in de gemeente Loppersum, klaar voor een waardige toekomst” wil de gemeente komen tot een kwaliteitsverbetering voor de begraafplaatsen en een verlaging van de onderhoudskosten. Na een informatieavond…

Inrichting kindertuin Ermelo

KYBYS.ING heeft de gemeente Ermelo ondersteund bij de uitwerking van haar begraafplaatsbeleid. Een onderdeel hiervan is het opstellen van een ontwerp voor een afzonderlijk gedeelte voor kindergraven en de mogelijkheid voor het begraven van immatuur…

Exploitatie begraafplaats Hattem

De gemeentelijke begraafplaats in Hattem is niet kostendekkend. De raad heeft besloten dat hierin verandering moet komen. KYBYS.ING heeft een plan opgesteld om de begraafplaatsexploitatie kostendekkend te maken. Zowel voor de korte termijn als…