Exploitatie begraafplaats Hattem

De gemeentelijke begraafplaats in Hattem is niet kostendekkend. De raad heeft besloten dat hierin verandering moet komen. KYBYS.ING heeft een plan opgesteld om de begraafplaatsexploitatie kostendekkend te maken. Zowel voor de korte termijn als ook voor de lange termijn.

Allereerst is de huidige situatie omtrent de begraafplaats door KYBYS.ING in kaart gebracht. Vervolgens zijn processen kritisch geanalyseerd en innovatieve oplossingen bedacht. Hiermee is een haalbaar totaalpakket aan maatregelen samengesteld waardoor een kostenneutrale exploitatie van de begraafplaats realiseerbaar is. Naast het opstellen van het plan heeft KYBYS.ING de algehele projectleiding van het project verzorgd en twee projectgroepen aangestuurd.

 

Opdrachtgever