Begraafplaats Selwerderhof in Groningen

Om ook in de toekomst voldoende begraafcapaciteit te houden op begraafplaats Selwerderhof worden stapsgewijs oude graven geruimd. PLANN ingenieurs heeft deze ruiming voorbereid.

PLANN ingenieurs heeft een Programma Van Eisen (PVE) opgesteld om een aannemer te kunnen selecteren voor een proefruiming. De proefruiming is bedoeld om inzicht te krijgen in de grondwaterstanden, samenstelling van de grond en de mate van lijkvertering. Hiermee komt er inzicht in de te verwachten werkzaamheden en is het bestek opgesteld.

PLANN ingenieurs heeft een RAW bestek opgesteld voor het ruimen van ca. 315 graven. Het RAW bestek is door PLANN ingenieurs meervoudig onderhands aanbesteed. Voorafgaand aan de uitvoering zijn van alle te ruimen graven (en direct omliggende graven) de grafbedekkingen fotografisch vastgelegd. Eventueel optredende schade bij de uitvoering kan hierdoor achterhaald worden.

Inmiddels is het werk afgerond en is begraafplaats Selwerderhof weer toekomstbestendig.