Invulling aan het watergebiedsplan Zuidelijke Veenpolder

,

PLANN ingenieurs heeft nog net voor het kerstreces van Wetterskip Fryslân te horen gekregen de meest geschikte marktpartij te zijn! De meest geschikte marktpartij om het integrale project omtrent het aanpassen van het watersysteem Oldelamer – Nijelamer voor te bereiden. Samen met het Wetterskip zal PLANN ingenieurs de komende maanden via een integrale aanpak en in nauw overleg met de streek, komen tot een duurzaam en klimaat robuust ingericht watersysteem in het plangebied.

De werkzaamheden van PLANN ingenieurs zullen variëren van het uitvoeren van diverse metingen en onderzoeken tot het opstellen van tekeningen en een RAW Bestek. Daarnaast denken we met onze opdrachtgever mee en zullen deze ondersteunen op fronten waar daar behoefte aan is.

Met dit project wordt invulling gegeven aan een deel van het watergebiedsplan Zuidelijke Veenpolders. Een watergebiedsplan waarin knelpunten en kansen in hoofdlijnen staan beschreven. Het doel is een robuust watersysteem te creëren waarin de waterkwaliteit wordt verbeterd, er optimaal rekening wordt gehouden met de (veen)ondergrond en de water aan- en afvoer geborgd wordt voor nu en in de toekomst.