Binnemiede- en Weeshuispolder: een nieuwe kering tussen natuur en landbouw!

, ,

Op meerdere locaties in Friesland ondersteunt PLANN ingenieurs Wetterskip Fryslân met het uitwerken van oplossingsvarianten t.a.v. de bescherming tegen hoog water (rekening houdend met de belangen van natuur en landbouw). Wij doen dit door middel van schetsontwerpen, ramingen, DGWW-studies, tot en met de besteks- en realisatiefase.

Wat betreft het project Binnemiede- en Weeshuispolder heeft dit geleid tot een nieuwe kering van 950m op de grens van NATURA2000 gebied Grutte Wielen. In overleg met de natuurbeheerder in dit gebied is een breed gedragen ontwerp tot stand gekomen. Hierbij hebben we rekening gehouden met de Flora & Fauna ter plaatse. In het weidse landschap zijn de contouren van de kering inmiddels goed zichtbaar! Er wordt hard doorgewerkt zodat reeën, broedvogels, kikkers en waterspitsmuizen hier weer ongestoord kunnen genieten.