PLANN ingenieurs richt MORV adviseurs op

Grondig bodemonderzoek en helder advies, met aandacht voor de vraag achter de vraag. Dat is de belofte van ‘MORV onderzoek ruimte & milieu’, het nieuwe milieukundig adviesbureau in Leeuwarden en Meppel dat op 1 maart is gestart.

 

MORV is opgericht door PLANN ingenieurs. “Als groeiend bureau zien we in toenemende mate de vraag verbreden. Naast het uitwerken van inrichtings- en beheerprojecten op het gebied van openbare ruimte komen ook de milieukundige en ruimtelijke vraagstukken vaker op ons af”, vertelt Sander Akkerman, die samen met Arjen Wallinga eigenaar is van PLANN ingenieurs en MORV adviseurs. “We zien ruimte in de markt om hier een nieuw bureau voor op te richten om onze integrale projecten beter te organiseren, waardoor we sneller en efficiënter schakelen en onze opdrachtgevers beter van dienst zijn”.

Dit nieuwe bureau wordt aangestuurd door Jelger Goudberg. Jelger is geen onbekende in de branche. Met zijn jarenlange ervaring kent hij de ins en outs binnen het vakgebied. Met het oprichten van MORV wordt enerzijds voorzien in de invulling van een reeds bestaande opdrachtenstroom en anderzijds wordt beoogd de diensten van MORV verder uit te bouwen binnen het bestaande en verder te ontwikkelen netwerk.

Onderzoek en advies

“Wij verzorgen milieukundig (water)bodemonderzoek en partijkeuringen van grond, baggerspecie en niet-vormgegeven bouwstoffen”, vertelt Jelger. “Daarnaast  zijn we gespecialiseerd in milieukundig onderzoek naar kunstgrasvelden en de groenstroken eromheen.”

“Nut en noodzaak in relatie tot het doel van het onderzoek

staan bij ons altijd centraal”

MORV onderscheidt zich in vergelijking met andere soortgelijke bureaus naar eigen zeggen in ‘korte lijnen, een buitengewoon groot netwerk en de mensgerichte benadering’. Jelger: “De medewerkers van MORV verzorgen onderzoek conform de geldende normen. Nut en noodzaak in relatie tot het doel van het onderzoek staan bij ons altijd centraal. Persoonlijk contact en het doorgronden van de (project)vraag zijn bij ons een vanzelfsprekendheid. Daarnaast zijn de medewerkers van MORV bekend met de vergunningverleners en het bevoegde gezag. Op basis hiervan zorgen zij ervoor dat de voor- en achterkant van een project vooraf goed in beeld zijn. Het adequaat afstemmen van de onderzoeksbehoefte vormt dan ook de kracht van de adviseurs van MORV .”

Het team van MORV

Gedurende zijn carrière bij meerdere ingenieursbureaus in de afgelopen 25 jaar – van monsternemer tot teamleider- creëerde Jelger Goudberg een sterk en betrouwbaar netwerk om zich heen. Flexibiliteit, laagdrempeligheid en mensgerichtheid, maar ook professionaliteit, snelheid en daadkracht staan bij Jelger en zijn team hoog in het vaandel. Daarmee staat MORV borg voor vertrouwd onderzoek in ruimte en milieu.

Als beginnend bedrijf pakt MORV het niet lichtzinnig op. “We starten gelijk met een team van zes ambitieuze mensen die zin hebben om aan de slag te gaan voor overheden en waterschappen maar ook voor aannemers, makelaars, particulieren en collega-adviesbureaus. De verandering van het klimaat maakt dat we onze infrastructuur de komende decennia in de volle breedte moeten aanpassen. Wij zijn er klaar voor. Geef uw project MORV!