Beplanting provinciale wegen

,

Provincie Drenthe wil uitvoering geven aan de groenbeheervisie voor de provinciale wegen. In de groenbeheervisie staan uitgangspunten beschreven ter verbetering van de oriëntatie en verkeersveiligheid.

In opdracht van de provincie Drenthe heeft KYBYS.ING invulling gegeven aan de uitwerking van de groenbeheervisie langs een aantal provinciale wegen. KYBYS.ING heeft de groeninrichting verzorgd van provinciale wegen welke passen binnen de landschapstypen. Middels RAW bestekken en werkomschrijvingen zijn de groeninrichtingsplannen op de markt gezet. Daarnaast heeft KYBYS.ING het werk begeleid middels directievoering en dagelijks toezicht.

Opdrachtgever