Kade- en oeverproject De Tike

,

Wetterskip Fryslân zorgt voor schoon water en droge voeten’ in de provincie Friesland en het Groninger Westerkwartier. Binnen een raamovereenkomst zijn 61 marktpartijen de kans geboden het Wetterskip te ondersteunen in hun motto. Zo geldt dit ook voor het oever- en kadeproject De Tike. In het kader van de toekomstige veiligheid en beheersbaarheid, dient de kade van De Tike te worden aangepast om voor de komende 30 jaar te kunnen voldoen aan het vereiste beschermingsniveau. Secundaire zaken als het verbeteren van de toegankelijkheid voor het onderhoud en het oplossen van lokale knelpunten worden meegenomen in het werk.

Na een EMVI aanbesteding kwam KYBYS.ING met een aansprekend en gedurfd plan als beste inschrijver uit de bus.

De rol van KYBYS.ING omvat o.a. een projectmanagementdeel, waaronder omgevings- en stakeholdersmanagement en risicomanagement. Daarnaast verzorgt KYBYS.ING de projectvoorbereiding, waaronder het uitvoeren van diverse onderzoeken, geotechnische berekeningen, het maken van het technische ontwerp voor de kade incl. enkele alternatieven, het verzorgen van de benodigde vergunningen, het opstellen van het contract en het begeleiden van de aanbesteding. De fysieke realisatie van dit kade- en oeverproject is na de zomer van 2016 gestart en is opgeleverd in mei 2017. KYBYS.ING heeft ook de uitvoeringsbegeleiding verzorgt.

Opdrachtgever