Herprofilering watergang De Egge, Zuidwolde

,

Waterschap Reest & Wieden is verantwoordelijk voor de aan- en afvoer van het water in o.a. diverse landbouw- en natuurgebieden. In het gebied van De Egge, ten zuidoosten van Zuidwolde (DR), moet een traject van ca. 5 km. worden aangepast om voldoende water te kunnen bergen en af te voeren. Naast het verbreden en verdiepen van de bestaande watergang worden plas-drasbermen gerealiseerd. Ook wordt het aantal aanwezige dammen met duikers tot een minimum teruggebracht. Van de te handhaven dammen worden de duikers vergroot zodat een goede doorstroom wordt gewaarborgd.

KYBYS.ING heeft het vergunningentraject, de voorbereiding en aanbesteding verzorgd van het eerst deel van dit werk. Ook verzorgen we de uitvoeringsbegeleiding van het werk. Aansluitend is het tweede deel van de watergang aangepast zodat het volledige traject voldoet aan de benodigde aan/afvoer- en bergingscapaciteit.

Opdrachtgever