Oeverbescherming middels geotubes

,

De beschoeiing langs een deel van de Beilervaart was dusdanig vergaan dat er grove maatregelen getroffen moesten worden. KYBYS.ING is door waterschap Reest en Wieden gevraagd een passende oplossing aan te dragen. Gezamenlijk met het waterschap zijn verschillende mogelijkheden onderzocht en vergeleken op eindbeeld, duurzaamheid en investeringskosten.

De meest geschikte oplossing in deze situatie bleek een toepassing van geotubes, hiermee wordt naast het vervangen van de beschoeiing (en hiermee het conserveren van de achterliggende kade) een locatie gevonden voor de vrijkomende bagger. Door de geotube als plasoever op diverse hoogtes af te werken wordt er een aantrekkelijke leefomgeving gecreëerd voor vissen en diverse microbioten. Daarnaast wordt middels het aanbrengen van een aantal fauna uittreed plaatsen (FUP’s) een oplossing geboden voor te water geraakte reeën. KYBYS.ING heeft de gehele planvoorbereiding verzorgt en zal het werk in uitvoering begeleiden.

Opdrachtgever