Aanpassingen watersysteem: verruimen watergangen en vervangen kunstwerken

,

Waterschap Reest en Wieden is genoodzaakt ten gevolge van een grotere benodigde aan- en afvoer capaciteit van oppervlakte water, aanpassingen te doen aan delen van het watersysteem. Diverse watergangen dienen verruimd te worden, duikers dienen te worden vervangen voor grotere exemplaren, stuwen en gemalen worden gerenoveerd.

KYBYS.ING is gevraagd om voor een tweetal gebieden de project voorbereiding en begeleiding tijdens de uitvoering te verzorgen. Onder onze werkzaamheden vallen het verzorgen van de benodigde vergunningen, de werkvoorbereiding, begeleiden van de aanbesteding en het begeleiding van het werk tijdens de uitvoering.

Opdrachtgever