KRW-oevers Tsjonger

,

Wetterskip Fryslân heeft zich in het Waterbeheerplan van 2010 vastgelegd op de uitvoering van een groot aantal inrichtingsmaatregelen om de ecologische waterkwaliteit in haar beheersgebied te verbeteren en de waterbergingsmogelijkheden te vergroten. De maatregelen zijn geen vrijblijvende inrichtingsmaatregelen; ze worden aan de EU gerapporteerd in het kader van de uitvoering van de Kader Richtlijn Water (KRW).

PLANN ingenieurs is gevraagd over een traject van ca. 10 km langs de Tsjonger de projectvoorbereiding en de uitvoeringsbegeleiding te verzorgen. Binnen het werk ‘KRW oevers Tsjonger’ wordt de bestaande kade ontgraven, een natuurvriendelijke oever aangebracht en een nieuwe kade landinwaarts aangelegd.

In maart 2018 is gestart met de voorbereiding (van ontwerp, diverse onderzoeken, opstellen van een RAW bestek tot het aanvragen van de benodigde vergunningen en ontheffingen. In maart 2019 is aannemersbedrijf van der Meer uit Scharnegoutum gestart met de uitvoering. PLANN ingenieurs verzorgt de uitvoeringsbegeleiding inclusief ecologische begeleiding.

Opdrachtgever