UPDATE: Oever- en kadeproject Leeuwarden Oost

,

UPDATE
Oever- en kadeproject Leeuwarden Oost

Dit project bestaat uit 10 deelgebieden. PLANN ingenieurs heeft per deelgebied de scope van het project bepaald door het uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden, geotechnisch onderzoek en natuurlijk een nauwkeurige terreinverkenning. Hierbij een korte update van twee deelgebieden:

Miedumerdjip (deelgebied I)
Langs het Miedumerdjip wordt op dit moment een nieuwe damwand ontworpen, waarbij met Duurzaam GWW wordt gestuurd op de totstandkoming van een economisch (lifecyclecost) en milieuvriendelijk (milieukostenindicator) ontwerp. Kortom, een ontwerp dat goed is voor mens en milieu!

Nije Wielen (deelgebied F)
Ter plaatse van de Nije Wielen (Leeuwarden) wordt onderzocht of de regionale kering ingekort kan worden. Hierdoor ontstaat ruimte om aan de zuidzijde van het gebied meer ruimte aan de natuur te bieden. In samenwerking met onze ecoloog wordt hier een ontwerp opgesteld welke bescherming biedt tegen hoog water én juist kansen biedt voor de natuur!

Zie hier eerdere berichten over dit project.