Feestelijke oplevering KRW-oevers Tsjonger

,

Feestelijke oplevering van het werk aan de Tsjonger – Prinsewyk – Engelenfeart

Op woensdag 2 september is de oplevering gevierd van het werk aan de Tsjonger, Prinsewyk en Engelenfeart. De samenwerking tussen Wetterskip Fryslân, grondverzetbedrijf Van der Meer en PLANN ingenieurs heeft geleid tot een mooi resultaat.

Bij deze vaarten zijn natuurvriendelijke, luwe oevers aangelegd. Hiermee wordt de wateroverlast bij extreme neerslag beperkt en de ecologische waterkwaliteit verbeterd. Door het verbreden van de vaarten is extra waterberging gecreëerd. Zo wordt het water schoon gehouden en is de omgeving beter beschermd tegen wateroverlast.