Werkzaamheden in het natuurgebied Wielsicht!

,

Wielsicht is een natuurgebied ten oosten van Leeuwarden en maakt deel uit van het Natura 2000-gebied de Grutte Wielen. Het gebied wordt voornamelijk gebruikt door wandelaars. Deze maand zijn de werkzaamheden gestart omdat het gebied wordt ingericht als een zomerpolder met in de winter een open verbinding naar de Friese boezem. Naast het inrichten van de zomerpolder worden natuurvriendelijke oevers aangelegd en wordt de polderdijk verbeterd. Hierdoor wordt het water schoner, wordt de biodiversiteit verbeterd, en wordt het gebied beter beschermd tegen wateroverlast en watertekort. De werkzaamheden worden naar verwachting in maart 2024 afgerond.

PLANN ingenieurs heeft de opdracht van Wetterskip Fryslân voor de voorbereidingen voor het project “Ruimte voor water en natuur Wielsicht” afgerond en de uitvoering hiervan is reeds gestart.