Waterschapszorg

,

Waterschap Drents Overijsselse Delta is momenteel druk bezig (na de fusie tussen waterschap Groot Salland en waterschap Reest en Wieden) met de harmonisatie van het watersysteem. Het gehele beheergebied is hydrologisch doorgerekend, gevolgd door de implementatie van de verschillende inrichtingsmaatregelen. De maatregelen zijn verdeeld in 22 deelgebieden, waarvan de laatste 5 deelgebieden zich in de afrondende fase van uitvoering bevinden. PLANN ingenieurs verzorgt het contractmanagement en de uitvoeringsbegeleiding van de verschillende deelprojecten.

Tegen het eind van 2023 zal de uitvoering zijn voltooid, en zullen de enkele resterende en aanvullende werkzaamheden worden samengevoegd in een restbestek dat op de markt zal worden gebracht en uitgevoerd zal worden.