KRW-oevers Tsjonger

,

Wetterskip Fryslân heeft KYBYS.ING opdracht gegeven om de voorbereiding te verzorgen voor het project KRW-oevers Tsjonger. Binnen dit project wordt over een lengte van 10 kilometer de bestaande kade langs de rivier de Tsjonger circa 5 meter landinwaarts verlegd. Ter plaatse van de bestaande kade, langs de oever, wordt een KRW-oever gerealiseerd.

KYBYS.ING verzorgt de benodigde onderzoeken (milieukundig, geotechnisch, archeologisch en bureauonderzoek naar Niet gesprongen explosieven), het ontwerp en de contractvoorbereiding.

Opdrachtgever