Oever- en kadeproject Leeuwarden-Oost

,

KYBYS.ING start in de zomer van 2018 met de voorbereiding van het eerste deel van Oever- en kadeproject Leeuwarden-Oost voor Wetterskip Fryslân. De combinatie KYBYS.ING / Wiertsema & Partners kwam na een EMVI aanbestedingsprocedure (100% kwaliteit) in aanmerking voor de opdracht. Van medio 2018 tot en met eind 2020 werken we aan de voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van verschillende deelprojecten binnen de geselecteerde kaderingen.

In dit project heeft KYBYS.ING de penvoerders rol. De diversiteit in het project is groot. Onze werkzaamheden variëren van projectbeheersing, uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden, opstellen aanbesteding gereed contract tot en met de uitvoeringsbegeleiding.

Opdrachtgever