Baggerwerkzaamheden Oude Vaart en Linthorst Homankanaal

,

KYBYS.ING heeft voor waterschap WDODelta de projectvoorbereiding voor de baggerwerkzaamheden in de Oude Vaart en het Linthorst Homankanaal verzorgd. Beide ‘watergangen’ betreffen brede waterlichamen die van groot belang zijn voor de water aan- en afvoer binnen het beheergebied van WDODelta.

Tijdens de voorbereiding heeft KYBYS.ING de landmeetkundige werkzaamheden uitgevoerd en de coördinatie verzorgd van het NGE onderzoek (bureauonderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven). Vervolgens hebben we de bevindingen uitgewerkt in een RAW bestek met bestekstekeningen. Middels een meervoudig onderhandse aanbesteding is de aannemer geselecteerd.

Opdrachtgever