Binnen het werkveld Infra & Groen voert PLANN ingenieurs voornamelijk projecten uit voor gemeenten, architecten en aannemers. De projecten hebben veelal een civieltechnisch karakter. Daarnaast maken we ook beplantingsplannen en (groen)beheerplannen. De plannen zijn efficiënt, functioneel en dragen bij aan een aangename leefbare openbare ruimte.

PLANN ingenieurs maakt plannen van schetsontwerp tot en met uitvoeringstekeningen die daadwerkelijk gerealiseerd worden. Tevens verzorgen we aanbestedingsprocedures om volgens de juiste wet- en regelgeving te zorgen voor een geschikte aannemer op uw werk. Tijdens de uitvoering begeleiden onze directievoerders en toezichthouders de uitvoering.

De producten die we zoal bieden zijn: haalbaarheidsplannen, voorlopige en definitieve ontwerpen, 3D visualisaties, RAW bestekken, UAV-GC contracten, reconstuctieplannen, ontsluitingsplannen, groenbeleidsplannen, groenbeheerplannen, en plannen voor uw speelvoorzieningen.