Het project “Vergroening Waagplein” is afgerond

,

Het Waagplein in Leeuwarden, een historisch en levendig stadplein, heeft de afgelopen maanden een hele metamorfose ondergaan! Door middel van een ambitieus vergroeningproject is het Waagplein omgetoverd tot een groene oase midden in de stad.

PLANN ingenieurs heeft de Gemeente Leeuwarden geassisteerd met het ontwerp, bestek en de aanbestedingen van dit bijzonder project. En ook voerde PLANN de directievoering en toezicht tijdens dit gehele proces. Dit artikel werpt een blik op de redenen achter dit project, de uitdagingen en hoe alles tot stand is gekomen.

Waarom vergroenen?
Het vergroenen van stedelijke gebieden wordt wereldwijd steeds belangrijker. Naast dat het visueel aantrekkelijk is, heeft vergroening diverse voordelen voor de leefbaarheid van de stad en het welzijn van haar inwoners. Het klimaat verandert en daardoor krijgen we in de toekomst vaker last van perioden van droogte, zware regenval en hitte. Het Waagplein in Leeuwarden was een plein in de binnenstad met veel verharding en een groot risico op hittestress. Daarom was het noodzakelijk om meer schaduwplaatsten te creëren. Meer groen in de stad heeft een positief effect op de gevolgen van klimaatverandering. Door bomen toe te voegen aan het straatbeeld zorgen we voor meer schaduw en koelte in de zomer. Maar bomen zijn ook belangrijk voor een goede opvang en buffering van regenwater. Door het plaatsten van verschillende soorten bomen wordt de biodiversiteit in de binnenstad ook verhoogd. Door deze aanpassing wordt het Waagplein ook een aantrekkelijke locatie voor inwoners en bezoekers en biedt het ruimte voor ontspanning en recreatie.

Wat zijn we tegengekomen?
Tijdens het realiseren van dit project werden archeologen getrakteerd op een mooie ontdekkingstocht door de geschiedenis van het Waagplein. Tijdens de graafwerkzaamheden kwamen er talloze vondsten aan het licht en deze vondsten getuigen van een rijk verleden. In de 16e eeuw heeft hier een ander waaggebouw gestaan en naast het vinden van de fundering hiervan zijn er andere bijzondere vondsten gedaan zoals oude munten, gewichtjes, leerbeslagen, originele vloeren en muurrestanten.  Archeologen hebben ervoor gezorgd dat de vondsten op de juiste manier werden geconserveerd en gedocumenteerd, zodat ze een waardevolle aanvulling vormen voor de geschiedenis van Leeuwarden.

Het nieuwe Waagplein is nu open voor bezoekers
Het vergroeningsproject aan het Waagplein in de binnenstad is nu afgerond. En het resultaat is een inspiratiebron voor andere dorpen en steden die streven naar een duurzame ontwikkeling. Het toont aan dat het mogelijk is om historisch erfgoed te behouden en groene ruimtes te creëren welke bijdragen aan het klimaat.

     

 

(laatste foto: ‘gemeente Leeuwarden’. (eigen fotograaf))