Het project “Vergroening Waagplein” is in voorbereiding!

, ,

Het project “Vergroening Waagplein” is in voorbereiding!

Meer groen in de stad heeft een positief effect op de gevolgen van klimaatverandering. Het Waagplein is een gebied in de binnenstad met veel verharding en een groot risico op hittestress. Daarom is het nodig om meer schaduwplaatsen te maken. Door bomen toe te voegen aan het straatbeeld creëren we schaduw en koelte in de zomer. Ook zijn bomen belangrijk voor een goede opvang en buffering van regenwater. Onder het groenvlak realiseren we daarom een waterberging met behulp van een krattensysteem. Het grondwerk wordt gedaan onder archeologische begeleiding. Dit komt omdat het beoogde groenvlak met bomen op een locatie komt waar vroeger in de 16e eeuw een ander waaggebouw heeft gestaan. En in verband met alle leidingen/rioleringen is dit een uitdagende puzzel. We willen natuurlijk dat de bedrijvigheid in de stad ook gewoon door kan blijven gaan. De bomen hebben de stad al verkend. Zij hebben door de stad gewandeld tijdens het project BosK.

PLANN  Ingenieurs assisteert de gemeente met ontwerp, bestek en aanbesteding van dit project. In het begin van 2023 zal worden gestart met de uitvoering.

 

(waagplein-impressie)