Uitbreiding Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) gemeente Harderwijk

,

In opdracht van de gemeente Harderwijk is een uitbreiding gerealiseerd op het bestaande Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS). Zo zijn er op 11 plaatsen in de stad nieuwe “PRIS-borden” langs de weg geplaatst. De borden verwijzen naar de juiste parkeerlocatie(s). Daarmee komt er een soepele verkeersstroom met minder zoekend verkeer door de stad.

Het systeem is gefaseerd aangebracht. Fase 1 is in 2014 uitgevoerd, fase 2 in 2015 en de laatste fase in 2020/2021. In opdracht van en in samenwerking met de gemeente Harderwijk heeft PLANN ingenieurs een Programma van Eisen opgesteld voor deze laatste fase en de aanbesteding begeleid. Daarnaast heeft PLANN ingenieurs tijdens de realisatie de uitvoeringsbegeleiding verzorgd.