Notiz Hotel Leeuwarden

,

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het entreegebied en de parkeerplaatsen van Notiz Hotel Leeuwarden (voorheen NHL-Stenden Hotel). In opdracht van en in samenwerking met Snoek Puur Groen heeft PLANN ingenieurs op basis van het schetsontwerp de technische planuitwerking en nadere detaillering verzorgd. Door de herinrichting van het gebied af te werken met luxe bestrating met natuurechte kleuren, ontstaat er een mooie entree!

Binnen het ontwerp is oog voor klimaatadaptatie. Er is gekozen om het hemelwater te laten infiltreren in de bodem. Hierdoor wordt het riool minder belast en wordt verdroging op kleine schaal voorkomen. Om dit te bereiken, wordt gebruik gemaakt van infiltratieblokken die het water opslaan en vervolgens langzaam aan de bodem afgeven. Wanneer de blokken bij veel regenval vol zijn, wordt het overtollige water afgevoerd naar de bestaande riolering.