Herinrichting Industrieweg en Mallegat Oldemarkt

,

De herinrichting maakt deel uit van het project “revitalisering bedrijventerreinen Steenwijkerland”. Onder de campagnenaam ‘Samen voor drie sterren’ willen de gemeente Steenwijkerland en Stichting Parkmanagement samen met ondernemers en bewoners concrete verbeteracties opstarten en uitvoeren.

Gemeente Steenwijkerland heeft KYBYS.ING gevraagd om de engineering, aanbestedingsprocedure en de inzet van een toezichthouder voor het project ”Herinrichting Industrieweg in Oldemarkt” te verzorgen. Na gereedkomen van de werkzaamheden zal de entree naar het centrum van Oldemarkt sterk verbeterd zijn. Onderdeel van de werkzaamheden is tevens het opwaarderen van de omgeving van het Mallegat.

Mallegat

Door Drenthe en de Kop van Overijssel lopen de Linde, De Weer en de Scholtensloot. Allen komen samen in de haven van Oldemarkt. Dat vormde allemaal bij elkaar “Het Mallegat”. In 1964 werd het Mallegat dichtgegooid. In 1984 werd het Mallegat weer open gegraven, zodat er meer ruimte kwam voor de schepen Die konden doorvaren omdat ze dan dichter bij het Veerhuis (pakhuis) waren. En zo mondde het Mallegat via de Linde uit in de Zuiderzee.

Opdrachtgever