Inrichting en aanleg schoolterrein Lijsterbesstraat

,

Aan de Lijsterbesstraat te Emmeloord is een nieuw schoolgebouw gerealiseerd. KYBYS.ING is verantwoordelijk voor de buitenruimte. Het complete traject van ontwerp tot de begeleiding van de realisatie is door KYBYS.ING verzorgd.

Aan de hand van een specifieke checklist voor inrichting van schoolterreinen is gezamenlijk met de gebruikers, de schoolbesturen en de gemeente gekomen tot de planvorming. De daadwerkelijke inrichting is in 2 fasen tot stand gekomen. De eerste fase betreft de bestrating direct rondom het gebouw. In de tweede fase is het resterende deel van het ontwerp tot uitvoering gebracht. KYBYS.ING heeft het dagelijkse toezicht en directievoering verzorgd.

Opdrachtgever