Parkeerterrein Voorpoort Vollenhove

De aanleg van het parkeerterrein ‘Voorpoort’ maakt onderdeel uit van de grootschalige revitalisatie van de binnenstad van Vollenhove. De parkeerplaats met een capaciteit van circa 35 auto’s wordt gerealiseerd op een voormalig grasterrein. KYBYS.ING heeft de voorbereiding en de begeleiding van de uitvoering op zich genomen.

In samenwerking met omwonenden heeft KYBYS.ING de engineering verzorgd. Het ontwikkelen van het masterplan, de gunningsfase tot aan de aanbestedingsprocedure behoorden tot de werkzaamheden, alsmede de communicatie tussen aanwonenden en gemeente. Daarnaast heeft KYBYS.ING het toezicht op de uitvoering verzorgd.

Opdrachtgever