Parkeerterrein Voorpoort Vollenhove

,

De aanleg van het parkeerterrein ‘Voorpoort’ maakt onderdeel uit van de grootschalige revitalisatie van de binnenstad van Vollenhove. De parkeerplaats met een capaciteit van circa 35 auto’s wordt gerealiseerd op een voormalig grasterrein. PLANN ingenieurs heeft de voorbereiding en de begeleiding van de uitvoering op zich genomen.

In samenwerking met omwonenden heeft PLANN ingenieurs de engineering verzorgd. Het ontwikkelen van het masterplan, de gunningsfase tot aan de aanbestedingsprocedure behoorden tot de werkzaamheden, alsmede de communicatie tussen aanwonenden en gemeente. Daarnaast heeft PLANN ingenieurs het toezicht op de uitvoering verzorgd.

Opdrachtgever