Pijlebrug Drenthe

,

De Pijlebrug over de Drentse Hoofdvaart is aan vervanging toe. De Provincie Drenthe heeft besloten om alle wegen in het kruispunt waarvan de Pijlebrug onderdeel is -de N371, de toe- en afritten van de A32 en enkele kleinere ventwegen- ook opnieuw in te richten.

Na een variantenstudie door de Universiteit Twente is besloten is tot de aanleg van een rotonde, waar de nieuwe Pijlebrug onderdeel van uitmaakt. KYBYS.ING heeft de opdracht ontvangen om het bestek voor de nieuwe rotonde te maken. Aanvullend heeft KYBYS.ING de ramingen van de uit te voeren werken en de grondbalans verzorgd en is de aanbesteding ondersteund. Tevens heeft KYBYS.ING de directie gevoerd over de realisatie van de Pijlebrug.

Opdrachtgever