Bouwrijp maken De Klamp fase 2 Leeuwarden

, ,

Voor de gemeente Leeuwarden heeft PLANN ingenieurs de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van fase 2 van buurtschap De Klamp uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit:

  • Inventariseren van het plangebied
  • Uitvoeren en coördineren van een flora en fauna onderzoek
  • Beoordelen en controleren van de aangeleverde basisgegevens (o.a. DO tekeningen, milieu hygiënisch onderzoek, asbest in puin onderzoek, geotechnisch onderzoek, geohydrologisch onderzoek) van de gemeente
  • Opstellen RAW bestek inclusief bijlagen
  • Opstellen inschrijvingsleidraad
  • Opstellen directieraming
  • Verzorgen van een meervoudig onderhandse aanbesteding via TenderNed
  • Opstellen van een gunningsadvies

De gemeente Leeuwarden maakt gebruik van de Past Performance systematiek, waarbij Opdrachtgever en Opdrachtnemer elkaar continu over en weer beoordelen. PLANN ingenieurs werd voor deze werkzaamheden beoordeeld met een 9!