Herinrichting Lutsborgsweg e.o. Haren

,

Voor de Lutsborgsweg en omgeving staat een grote rioolvervanging gepland, reden voor gemeente Haren om deze straten opnieuw in te richten. PLANN ingenieurs heeft zich op basis van een EMVI-aanbesteding gekwalificeerd voor deze uitdagende opdracht. Onze succesvolle burgerparticipatie heeft geleid tot een breed gedragen ontwerp. Samen met een bewonersgroep is een ontwerp opgesteld wat is gepresenteerd aan alle aanwonenden. PLANN ingenieurs heeft het ontwerp uitgewerkt en de openbare aanbesteding begeleid.