A28 noodmaatregelen tunnel Hoogeveen

,

KYBYS.ING heeft een rapport opgesteld van de uitgevoerde noodmaatregelen aan de spooronderdoorgang A28 ten noorden van Hoogeveen (Fluitenberg). Het rapport, wat door een onafhankelijk bureau diende te worden opgesteld, maakt onderdeel uit van een contract tussen Rijkswaterstaat en Wegenbouwmaatschappij Heijmans B.V.

De tunnel heeft al geruime tijd hinder van wateroverlast vanuit de ondergrond vanwege lekkages op diverse plekken. In het verleden zijn er meerdere maatregelen getroffen om de druk van het grondwater tegen te gaan. Gezien de winterperiode dienden er noodmaatregelen getroffen te worden om een veilig gebruik te kunnen garanderen. Gedurende de werkzaamheden heeft KYBYS.ING de uitvoerende werkzaamheden bijgewoond en daarbij de bevindingen inclusief onderbouwing met foto’s vastgelegd in een rapportage.

Opdrachtgever