Sportboulevard Hardenberg

De gemeenteraad van Hardenberg heeft besloten dat voor het terrein gelegen aan de Jan Weitkamplaan Zuid een invulling van het terrein moet plaatsvinden met sport en recreatieve voorzieningen. Daarvoor is het project Sportboulevard gestart.

KYBYS.ING heeft de opdracht gekregen voor het ontwikkelen van een landschappelijke inrichtingsplan wat is uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Aansluitend hebben we het UAV-gc contract opgesteld en heeft KYBYS.ING de aanbestedingsprocedure begeleid. Vervolgens is KYBYS.ING gevraagd om het contractmanagement te verzorgen gedurende het uitvoeringstraject.

Opdrachtgever