Toetsing sportvelden Heerenveen

,

KYBYS.ING heeft een onderzoek naar de technische staat en de behoefte en capaciteit van de sportvelden in gemeente Heerenveen uitgevoerd. Aanvullend is een meerjarenonderhoudsplan en meerjareninvesteringsplan opgesteld. De sportvelden van de voormalige gemeenten Boarnsterhim en Skarsterlân, die sinds 2014 bij de gemeente Heerenveen in het onderhouds- en beheerprogramma zijn opgenomen, zijn toegevoegd aan de rapportage.

Het onderzoek is uitgevoerd voor 59 sportvelden, waarvan 48 natuurgrasvelden, 10 kunstgrasvelden en 1 atletiekbaan verdeeld over 14 sportparken en 26 sportverenigingen. Op basis het onderzoek is een meerjaren onderhoudsplan en meerjaren investeringsplan opgesteld.

De resultaten van de nulmeting zijn gebruikt voor het meerjarenonderhoudplan en meerjareninvesteringsplan. In het plan ligt de focus meer op de beleidsmatige aspecten, waarbij  onder andere wordt ingegaan op de demografische ontwikkelingen van de gemeente Heerenveen en de trends en ontwikkelingen in de sport (landelijk en lokaal).

Opdrachtgever