Renovatie tennisbanen

,

Een zestal graveltennisbanen in Emmeloord waren aan renovatie toe. Tevens had de vereniging de wens uitgesproken om de graveltennisbanen om te vormen tot zandkunstgrasbanen, zodat de banen het jaar rond bespeeld kunnen worden, ongeacht de weersomstandigheden.

In opdracht van gemeente Noordoostpolder heeft KYBYS.ING het voorbereidingstraject van de omvorming verzorgd. De werkzaamheden bestonden uit het uitvoeren van onderzoeken en het inventariseren van de huidige banen. Deze gegevens zijn in samenspraak met gemeente en vereniging verwerkt in een programma van eisen (pve). Het pve heeft als basis gediend voor het bestek met bijbehorende bestekstekeningen en bijlagen. Het definitieve bestek is middels een onderhandse aanbesteding op de markt gezet. KYBYS.ING heeft tevens de aanbestedingsprocedure voor de gemeente gecoördineerd.

Opdrachtgever