Renovatie atletiekbaan

,

In opdracht van de gemeente Groningen heeft KYBYS.ING de renovatie van de atletiekbaan in de stad Groningen voorbereid. De atletiekbaan is gelegen in het stadspark en ligt tegen de A7 aan. Er is een volledige renovatie uitgevoerd van de rondbaan en de technische nummers.

KYBYS.ING heeft een nulmeting verzorgd en heeft van daaruit een geïntegreerd contract opgesteld. De onderhandse aanbestedingsprocedure is eveneens door KYBYS.ING verzorgd. Verder hebben wij tijdens de uitvoering het werk begeleid. Hierbij is veelvuldig met de club, Atletiek Unie, aannemer en gemeente gecommuniceerd.

Opdrachtgever