Onderzoek buitensportaccommodaties

,

Uit een fusie van diverse gemeenten is de gemeente Súdwest Fryslân ontstaan. Om de buitensportaccommodaties goed te kunnen onderhouden is uniformiteit in beleid (uit de voormalige gemeenten) noodzakelijk. KYBYS.ING heeft een kwalitatief en kwantitatief onderzoek verricht naar de buitensportaccommodaties om de uitgangssituatie helder te krijgen.

KYBYS.ING heeft alle accommodaties geschouwd en grondmonsters gestoken welke geanalyseerd zijn op de bodemvruchtbaarheid en de granulaire samenstelling. De resultaten zijn vertaald in een integraal meerjaren onderhoudsplan. Daarnaast heeft KYBYS.ING inzicht gegeven in de benodigde investeringen om de accommodaties op eenzelfde kwaliteitsniveau te krijgen.

Opdrachtgever