Nulmeting sportvelden Midden-Drenthe

,

De gemeente Midden-Drenthe heeft in totaal zeven buitensportaccommodaties in beheer, waarvan de gemeente verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de velden. KYBYS.ING heeft een nulmeting op de sportparken uitgevoerd om inzicht te krijgen in huidige kwaliteit van de accommodaties. Aan de hand van de resultaten van de nulmeting is vervolgens een meerjaren onderhoudsplan en meerjaren investeringsplan opgesteld.

De nulmeting is opgedeeld in een strategisch deel en een technisch deel. Het strategisch deel omvat onder andere de benodigde capaciteit van de accommodaties en de daarbij gehanteerde normen. Vervolgens is op basis van deze gegevens nader ingegaan op een realistische, toekomstgerichte strategie ten aanzien van het beheer en onderhoud en benodigde investeringen. Het technische deel omvat de kwaliteitsbeoordeling van de accommodaties en de daarbij behorende kosten voor beheer, onderhoud en investeringen op basis van de eerder geformuleerde beleidsuitgangspunten.

De nulmeting is uitgevoerd voor in totaal 22 natuurgrasvelden en 1 kunstgrasveld verdeeld over zeven sportparken.

Opdrachtgever