Nulmeting buitensport De Fryske Marren

,

De gemeente De Fryske Marren is ontstaan door een samenvoeging van de gemeenten Skarsterlân, Lemsterland en Gaasterlan-Sleat. De nulmeting is als basis gebruikt voor de harmonisatie van het beleid op het gebied van het duurzaam beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties.Tevens zijn de resultaten gebruikt voor het opstellen van een MOP en MIP en een knelpuntenanalyse. Op basis van de onderzoeksgegevens is een toekomstgericht investeringsprogramma opgesteld. Hierbij is nader ingegaan op de herinrichting en samenvoeging tot duurzame sportparken , de aanleg van kunstgras en het afstoten van velden.

De gemeente De Fryske Marren was op zoek is naar een uniformering van alle buitensportaccommodaties. KYBYS.ING heeft een inventarisatie verzorgd zodat op efficiënte en kwalitatief hoogwaardige wijze een Meerjaren Onderhoud Plan en Meerjaren Investering Plan is opgesteld, waardoor het onderhoud van de sportaccommodaties kan worden geüniformeerd.

De sportaccommodaties bestaan uit totaal 60 velden welke zijn verdeeld over 22 sportparken en 23 verenigingen. KYBYS.ING heeft op basis van de nulmeting een knelpunten en kansenanalyse uitgevoerd.

Opdrachtgever